Etusivu
Verkoston esittely
Tapahtumat
Teemaryhmät
Työelämäosaamisen asiantuntija - valmennusohjelma
Materiaalipankki
Työelämäosaamisen käsikirja
Työelämäkorkeakoulu Yhteystiedot
Anna palautetta
Linkit

Uutta työelämäosaamista

TYÖELÄMÄOSAAMISEN ASIANTUNTIJA
Korkeakoulutasoinen valmennusohjelma yritysten yhteisöjen ja oppilaitosten johdolle

Toteutustavaltaan ja sisällöltään ainutlaatuinen korkeakoulutasoinen Työelämäosaamisen asiantuntija – valmennusohjelma on tarkoitettu aikaansa seuraaville yritysten ja oppilaitosten johtajille ja työyhteisöjen kehittämisestä ja menestyksestä vastuussa oleville. Yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten johtajien osallistuminen valmennukseen on edellytys sille, että laadullista kehitystä työelämässä saadaan aikaiseksi ja korkeatasoista koulutusta voidaan kohdentaa työelämän tarpeita vastaavaksi.

Valmennusohjelma antaa hyödylliset tiedot ja käytännön työvälineet siihen, miten vetovoimainen houkutteleva työpaikka luodaan ja miten hyvinvoivat osaajat luovat organisaation menestyksen. Johtajille luodaan näkymä myös siihen, miten tunnistetaan ja varmistetaan organisaatioissa työskentelevien ammattilaisten osaaminen ja miten lähitulevaisuudessa työorganisaatioissa edistetään osaavan työvoiman saantia ja sen oikeaa käyttöä.

Tutkiva oppiminen ja tutkiva opettaminen kuvaavat valmennuksen innovoivaa näkökulmaa. Korkeatasoisella valmennusohjelmalla parannetaan koulutuksen kykyä reagoida työelämän uudistumisen mukanaan tuomiin kehitysilmiöihin ja opetetaan osanottajia oppimaan tulevaa ennakoivasti.

Keskeistä valmennuksessa on työelämävastaavuus. Valmennus perustuu laajoihin ja ajan tasalla oleviin tutkimustietoihin erilaisten työorganisaatioiden osaamistarpeista.

Valmennusohjelma toteutetaan Työelämäosaamisen verkoston asiantuntijakouluttajien toimesta. Valmennusohjelma toteutetaan sekä suomen- että englanninkielisenä. Lähitulevaisuudessa toteutettavista valmennusjaksoista yksi ajoittuu vuoden 2013 syksyyn ja toinen vuoden 2014 kevääseen.

Valmennusohjelman menestyksekkäästi suorittaneet saavat sertifikaatin osoitukseksi työelämäosaamisen asiantuntijapätevyydestä.
>>>:Lue lisää
>>>:Saatekirje johtajille

Sivuja päivitetty 20.02.2013 •

info@worklifeability.fi

Intranet


Teemaryhmät

Tietotuotanto -teemaryhmä
Yhteydenotot: info@worklifeability.net

Tuottavuus ja vuorovaikutteiset työ- ja elinolot -teemaryhmä
Yhteydenotot: info@worklifeability.net

Yksilön osaamisen kehityskaari työorganisaatiossa -teemaryhmä
Yhteydenotot: info@worklifeability.net

Ennakointitieto ja työorganisaation osaamistarpeet -teemaryhmä
Yhteydenotot: info@worklifeability.net

Yksilön ja työorganisaation yhdistävä työaikainen valmennus
(YTY) -teemaryhmä
Yhteydenotot: info@worklifeability.net

Tiedonsiirto ja luottamus työorganisaatiossa -teemaryhmä
Yhteydenotot: info@worklifeability.net

Turvallisuusjohtaminen -teemaryhmä
Yhteydenotot: info@worklifeability.net

Työelämäosaamisen opetus ja tutkimus -teemaryhmä
Yhteydenotot: info@worklifeability.net