Etusivu
Verkoston esittely
    > Neuvottelukunta
    > Emeritus-klubi
    > Kansainvälinen
       yhteistyö

Tapahtumat
Teemaryhmät
Työelämäosaamisen asiantuntija - valmennusohjelma Materiaalipankki
Yhteystiedot
Anna palautetta
Linkit

Kansainvälinen yhteistyö

Toimintansa kehittämisen tukemiseksi verkosto-organisaatio luo aktiivisesti uusia yhteyksiä ja tekee yhteistyötä alan ulkomaisten koulutus-, asiantuntija- ja tutkimuslaitosten kanssa. Kansainvälinen yhteistyö monipuolistaa verkkoperusteisen portaalin uusimman hyötytiedon hankinnan, edelleen jakelun ja käytön sekä luo luontevat edellytykset vaihtaa kokemuksia, tutkimustietoja ja toteuttaa yhteisiä tapahtumia ja kehittämishankkeita, jotka liittyvät työelämässä esille nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin.

Yhteistyösopimus Osakan yliopiston kanssa
Järjestyksessä 12. kansainvälinen ICCEF- teematapahtuma keräsi työelämäosaamisen edistämisestä kiinnostuneen osanottajajoukon Tampereelle syyskuun 9.-11. päivä 2007. Tapahtuman yhteydessä Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla - verkosto-organisaatio allekirjoitti yhteistyösopimuksen japanilaisen Osakan yliopiston lääketieteellisen koulun kanssa. Yhteistyötä ja yhteistyön edelleen kehittämistä koskevan sopimuksen allekirjoittajina ovat Osakan yliopiston lääketieteellisen koulun johtaja, professori Koichi Koni ja Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla - verkostojen vastuullinen johtaja, dosentti Olavi Manninen. Osakan yliopiston virallinen tiedotuslehti kertoo oheisessa artikkelissaan asianomaisesta sopimuksesta lukuisten kokousedustajien toimiessa allekirjoitustilaisuuden todistajina.

Sopimus ei ole pelkkä muodollisuus, vaan jo nyt osapuolet yhdessä ja määrätietoisesti vahvistavat ja syventävät käytännönläheistä työelämälähtöistä tutkimuksellista ja koulutuksellista yhteistyötään. Lokakuussa vuonna 2009 peräkkäisinä viikkoina Osakassa pidettävä maailmanlaajuinen Uudistuva työterveys ja työhyvinvointi työpaikoilla konferenssi ja Hakusassa/Kanazawassa pidettävä korkeatasoinen Työelämäosaamisen asiantuntijakonferenssi ICCEF 2009 ovat esimerkkejä työelämän kehittämisen kannalta ajankohtaisiin teemoihin keskittyvistä tieteellisistä tapahtumista, joihin yhteistyön puitteissa verkoston edustajat sekä tieteellisinä valmistelijoina, puheenjohtajina että luennoitsijoina osallistuvat. Yhteistyön nimissä japanilaiset asiantuntijat osallistuvat myös ensimmäisen Työelämäosaamisen käsikirjan kirjoittamiseen.

Artikkeli Osakan yliopiston virallisessa tiedotuslehdessä.

Yhteistyö Narvan ammatillisen koulutuskeskuksen kanssa
Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla verkosto - organisaation edustajat vierailivat 21. - 22.11.2005 Narvan ammatillisessa koulutuskeskuksessa (Narva Vocational Training Centre) Virossa. Kyseessä oli virallinen työmatka, jonka aikana Pirkanmaan valtuuskunnan pääasiallinen tehtävä oli virallistaa jo aikaisemmin syksyn aikana suunniteltu ja päätetty yhteistyö allekirjoittamalla kumppanuussopimus Narvan keskuksen vastuullisten toimijoiden kanssa. Sopimuksen allekirjoittivat Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla verkosto- organisaation puolesta vastuullinen johtaja dosentti Olavi Manninen ja Narvan ammatillisen koulutuskeskuksen puolesta rehtori Margus Ojaots. Matkan yhteyteen yhteistyön ja yhteisten kehittämishankkeiden nimissä järjestettyyn seminaariin osallistui Narvan työhallinnon, aluehallinnon ja koulutuskeskuksen edustajien lisäksi runsaasti virolaisten yritysten johtajia ja henkilöstöryhmien edustajia.

Sopimuksen allekirjoitustilaisuudesta otetussa yhteiskuvassa ovat kummankin osapuolen valtuuskunnat.

Kuva kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuudesta Narvasta

Yhteistyö Lundin yliopiston Työelämäkorkeakoulun kanssa
Syyskuun 15. päivä 2005 verkosto-organisaatio teki yhteistyösopimuksen Lundin yliopiston Työelämäkorkeakoulun (Arbetsmiljöhögskolan) kanssa. Sopimuksen allekirjoittivat Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla verkosto - organisaation puolesta vastuullinen johtaja dosentti Olavi Manninen ja Työelämäkorkeakoulun edustaja professori Per Wickenberg, joka toimii opintojen johtajana mainitussa korkeakoulussa.

Sopimuksen allekirjoittamista ennen Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla verkosto-organisaation edustajat vierailivat Lundissa 10. - 11.11.2004 tutustuen erityisesti Työelämäkorkeakoulun toimintaan. Sen opetusmenetelmät perustuvat ns. virtuaaliopetukseen, jota tuetaan monin eri tavoin. Pääosa teoriaopetuksesta tapahtuu kuitenkin perinteisiä luento- ja itseopiskelumenetelmiä noudattaen. Erityinen paino on annettu ennaltaehkäisevän työskentelyn opetukselle.

Lundin Yliopiston työelämäkorkeakoulu
Lehtikirjoitus yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta (pdf)

Sivuja päivitetty 20.02.2013 •

info@worklifeability.net

Intranet

Interactions with environments as tools for well-being
ICCEF 2016 Conference 18 – 20 September 2016 in Tampere, Finland


Environments, early damages and diseases
ICCEF 2013 Conference, Wuhan, China
Opening Ceremony
Welcome Address
Group Photo (Participants)

ICCEF 2011 Konferenssi
Konferenssin tuloksia
Vanhustyökirja: Work Among the Elderly
Tiivistelmäkirja: Book of Abstracts

TYÖELÄMÄOSAAMISEN ASIANTUNTIJA – VALMENNUSOHJELMA
Syksyllä 2013 ja keväällä 2014