Etusivu
Verkoston esittely
Tapahtumat
Teemaryhmät
Työelämäosaamisen asiantuntija - valmennusohjelma
Materiaalipankki
Työelämäosaamisen käsikirja
Työelämäkorkeakoulu Yhteystiedot
Anna palautetta
Linkit

Työelämäkorkeakoulu

Toimintasuunnitelmansa mukaisesti Työelämäosaamisen verkoston tärkeä ja ajankohtainen tavoite on Työelämäkorkeakoulun perustaminen. Tarve perustaa ja organisoida työelämäkysymyksiin erikoistunut korkeakoulutyyppinen osaamiskeskittymä on suuri. Uudistuvan työelämän monitieteisiä toiminnallisia kokonaisuuksia tutkivaa korkeakoulua ei Suomessa vielä ole. Työelämäkorkeakoulu profiloi Suomen työelämäosaamisen maaksi.

Korkeakoulun perustaminen
Työelämäosaamisen verkosto-organisaation neuvottelukunta yksimielisesti esittää korkeakoulun käynnistämistä. Neuvottelukunnassa on edustettuna ns. nelikanta, eli työpaikat, viranomaiset, järjestöt, sekä merkittävimmät työelämälähtöistä koulutusta antavat organisaatiot.

Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että Työelämäkorkeakoulun toiminta toteutetaan Työelämäosaamisen verkoston koordinoimana ja sellaisena uudenlaisena monimuotoisena yhteistyönä, jota verkosto- organisaatio monipuolisella asiantuntemuksellaan jo nyt toiminnassaan edustaa. Neuvottelukunnan mielestä Työelämäosaamisen verkostolle ja sen toimintaperiaatteille rakentuva Työelämäkorkeakoulu luo erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää tällä hetkellä hajallaan olevat voimavarat työelämäosaamisen parantamiseksi ja tulevaisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi alati muuttuvassa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Verkostomaisella toiminnallaan Työelämäkorkeakoulu turvaa korkeatasoisen työelämään läheisesti kytkeytyvän vuorovaikutteisen työelämäosaamisen opetuksen ja tutkimuksen sekä niiden jatkuvan parantamisen ottamalla huomioon mukana olevien eri toimijatahojen ja työorganisaatioiden ajankohtaiset tarpeet.

Hanke etenee
Edistääkseen tavoitteensa saavuttamista verkosto-organisaatio on sekä laatinut että jättänyt eri rahoittajille hankesuunnitelmat, jotka koskevat nimenomaan Työelämäkorkeakouluun liittyvän selvitystyön käynnistämistä. Laaditussa suunnitelmassa ei tavoitella minkään uuden laitoksen perustamista ja rakentamista, vaan jo olemassa olevan monipuolisen työelämäosaamisen systemaattista hyödyntämistä, tehokasta koordinointia sekä uuden relevantin työelämäosaamisen tuottamisen edellytysten parantamista. Kysymys on korkeakouluopetuksen laadullisesta, toiminnallisesta ja rakenteellisesta kehittämistyöstä ja osaamisprofiilin kirkastamisesta.

Muun muassa Pirkanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa, joka on koskenut vuotta 2007 ja 2008, maakunnan kehittymisen kannalta yhtenä keskeisenä hankkeena on jo tuolloin pidetty juuri työelämäosaamisen ja työyhteisöjen kehittämistä ja verkottamista edistäviä hankkeita, kuten selvitystä työelämäkorkeakoulun käynnistämisestä.


Sivuja päivitetty 20.2.2013 •

info@worklifeability.net

Intranet

Interactions with environments as tools for well-being
ICCEF 2016 Conference 18 – 20 September 2016 in Tampere, Finland


Environments, early damages and diseases
ICCEF 2013 Conference, Wuhan, China
Opening Ceremony
Welcome Address
Group Photo (Participants)

ICCEF 2011 Konferenssi
Konferenssin tuloksia
Vanhustyökirja: Work Among the Elderly
Tiivistelmäkirja: Book of Abstracts

TYÖELÄMÄOSAAMISEN ASIANTUNTIJA – VALMENNUSOHJELMA
Syksyllä 2013 ja keväällä 2014