Etusivu
Verkoston esittely
Tapahtumat
Teemaryhmät
Työelämäosaamisen asiantuntija - valmennusohjelma
Materiaalipankki
    > Studia generalia
    > Esitelmät
    > Julkaisut
    > Videot
    > Todistukset
    > Uusi hyötytieto
Yhteystiedot
Anna palautetta
Linkit

Materiaalipankki

KOKONAISVALTAISUUS, TEKIJÖIDEN YHDISTELMÄT JA YHTEISVAIKUTUKSET


JULKAISUT

Work Life Ability — Työelämäosaaminen. Olavi Manninen (Aiesuunnitelma Suomen Akatemialle, 5 sivua + liitteet, Tampere 21.1.2007)
Work Life Ability_Suomen Akatemia_Manninen 2007.pdf

Selvitystyö koskien korkeakoulutasoista työelämäosaamiseen liittyvää opetusta — Työelämäkorkeakoulut.Olavi Manninen (Hankesuunnitelma Pirkanmaan liitolle, 9 sivua + liitteet, Tampere 25.10.2006)
Työelämäosaaminen Työelämäkorkeakoulu Manninen 2006.pdf

Työelämäosaamisen käsikirja
Olavi Manninen (toim)
ISBN 978-952-5264-75-3, 370 sivua, www.worklifeability.net, Domus-Offset Oy Tampere 2007, 2008, 2009)
Käsikirjan esite

Ikääntyvien toimintakunto eri työorganisaatioissa ja toimialoilla
Olavi Manninen, Sanna Rytövuori, Jouko-Pekka Rinne, Outi Aalto (Raportti. Tampere 2002 NeljäViis- Ikääntyvien työkuntoisuutta edistävä hanke, 40 sivua)
Ikaantyvien toimintakunto.pdf

Toivotuimmat työkuntoisuutta edistävät toimintamuodot
Olavi Manninen, Sanna Rytövuori, Outi Hietala
(Raportti. Tampere 2002 NeljäViis- Ikääntyvien työkuntoisuutta edistävä hanke, 46 sivua)
Tyokuntoisuutta edistavat toimintamuodot.pdf

Uudenlainen opettajien työelämäjakso - Työpareittain osaaminen päivittyy mielekkäästi
Olavi Manninen (Raportti. Tampere 2005)
Uudenlainen opettajien tyoelamajakso.pdf

Ikä ja työkuntoisuus tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa Olavi Manninen (Raportti. Tampere 2000 NeljäViis – Ikääntyvien työkuntoisuutta edistävä hanke, 47 sivua)
Ikä ja työkuntoisuus tevassa.pdf

Työkulttuuri, elämänhallinta ja työnjatkamishalut Työkulttuurikartoitukset 2005 Olavi Manninen, Merja Kolehmainen, Markus Kautto, Veikko Ritvaniemi
(Raportti. Tampere 2007 Työelämäosaamisen verkostot, ISBN 978-952-5264-66-1(PDF), 38 sivua)
http://www.työelämäosaaminen.fi/aineisto/Raportti.pdf

Askeläänet, melut ja muut häiriötekijät hoito- ja toimenpidetiloissa Olavi Manninen, Kari Peltola, Tuula Keinänen
(Raportti. Tampere 1988 Tutkimusohjelma yhteisvaikutuksista, ISBN 951-44-2395-X, 97 sivua)
Askelaanet, melut ja muut hairiotekijat.pdf

Ikääntyvät työntekijät ja työelämä Olavi Manninen [Manninen O, Siuro S (toim)_Kunnon Lehti 1_7_2002_Domus-Offset Oy Tampere]
http://www.worklifeability.net/aineisto/kunnonlehti2002-1.pdf

Vuorovaikutteisuus, avoimuus, arvostus, onnellisuus ja kuuntelu Kansainvälisen asiantuntijakokouksen täsmälääkkeet Olavi Manninen [Manninen O, Siuro S (toim)_Kunnon Lehti 2_2-3_2002 Domus-Offset Oy Tampere]
http://www.worklifeability.net/aineisto/kunnonlehti2002-2.pdf

Tieto, kokemus ja sisäinen viestintä kasvattavat pääomaa Olavi Manninen [Manninen O, Siuro S (toim)_Kunnon Lehti 3_2-3_2002 Domus-Offset Oy Tampere]
http://www.worklifeability.net/aineisto/kunnonlehti2002-3.pdf

Ergonomialla menestystä ja tuottavuutta Olavi Manninen [Manninen O, Siuro S (toim)_Kunnon Lehti 4_2-3_2003 Domus-Offset Oy Tampere]
http://www.worklifeability.net/aineisto/kunnonlehti2003-4.pdf

Uupuva tarvitsee tukea, ymmärrystä, arvostusta ja kuuntelua Olavi Manninen [Manninen O, Siuro S (toim)_Kunnon Lehti 5_2_2003 Domus-Offset Oy Tampere]
http://www.worklifeability.net/aineisto/kunnonlehti2003-5.pdf

Terve, turvallinen, tiedottava ja tehokas työpaikka on kaikkien yhteinen etu Olavi Manninen [Manninen O, Siuro S (toim)_Kunnon Lehti 6_2_2003 Domus-Offset Oy Tampere]
http://www.worklifeability.net/aineisto/kunnonlehti2003-6.pdf

Sana luonnosta, äänettömyydestä ja äänestä
Tervehdyspuhe Seitsemisen kansallispuistossa
  >Olavi Manninen (Kunnon Lehti 1_2-3_2002)

Seutukuntahankkeella tukea tuottavuuteen Luovuus, turvallisuus ja tuottavuus muodostavat kokonaisuuden
  >Olavi Manninen (Seutukuntahanke. Raportti. Jyväskylä 1993)

Piirustuskilpailu Tampereen koululaisille Sadat koululaiset innostuivat ideoimaan julistetta
  >Olavi Manninen (Environmental Stress Tampere)

Työympäristöjen melun ja valaistuksen haittaavuusarviot
  >Olavi Manninen (Kansanterveystieteen julkaisuja M31/77_ ISBN 951-45-1249-9)

Metallitehtaiden henkilöstöjen työympäristöjen ja työn luonteen ominaispiirteet
  >Olavi Manninen, Erkki Mattila (Sosiaalilaaketieteellinen Aikakauslehti_2_773-788_1976)

Mekaaninen puunjalostusteollisuus työpaikkojen luottamusmiesten näkemänä
  > Olavi Manninen (Puuliitto-lehti 35_8-9_1972)

Keinot edistää ikääntyvien työkuntoisuutta ja työssä jaksamista
  >Olavi Manninen (AKAVA, STTK, SAK Pirkanmaa 1999_
Osa I_5_20-23 ja Osa II_6_26-29)

Komplexa exponeringssitutioner och de samverkningar som de förorsakar funktionerna i människo-organismen
  >Olavi Manninen (Rapport 1986_1-30, Abo/Turku_Tammerfors/Tampere, Finland)

En olycka kommer sällan ensam: sammanlagd effekt buller och
vibration ger sämre hörsel

  >Olavi Manninen (Arbete-Manniska-Miljo 1983_1_47-57)

Kuljettajatutkimus
  > Olavi Manninen (Raportti 1986_Tampere_Tutkimusohjelma yhteisvaikutuksista ISBN 951-44-1908-1)

Linja-autojen ergonomiset piirteet, kuljettajien työolot ja terveys
  >Olavi Manninen (Työsuojeluhallitus Selvityksiä 6/87)

Busschaufförens Arbetsmiljö
  >Olavi Manninen (Nordisk Lokaltrafik 1986)

Ajoneuvojen ohjaamoiden ympäristötekijät, ajaminen ja niiden vaikutukset
kuljettajiin ja ajoturvallisuuteen

  >Olavi Manninen (Työsuojeluhallitus_Selvityksiä 14/88)

Tupakointi. Kirjallisuuskatsaus tupakoinnista ja kokeellinen tutkimus tupakoinnin vaikutuksista
  >Olavi Manninen_Työsuojeluhallitus_Selvityksiä 15/88

Melun, tärinän ja lämpötilan vaikutuksista ohimo- ja kielenaluslämpötilan vaihteluihin
eri kuormitustilanteissa

  >Olavi Manninen (Työsuojeluhallinnon tiedotuslehti 1/1982_32-36)

Katsaus ympäristötekijöiden aiheuttamiin yhteisvaikutuksiin.
Osa I-II.

  >Olavi Manninen (Työsuojeluhallinnon tiedotuslehti
   Osa I_1/1984_15_19, Osa II_2/1984_22_29)

Ympäristötekijöiden yhteisvaikutukset ja niiden tutkimus tänään
  >Olavi Manninen (Työterveyslääkäri 3/1993_178_183)

PKT-oireyhtymä ja sen hoito. Työsuojelu- ja työterveysvihjeitä hoidon tehostamiseksi
  >Olavi Manninen (Työterveyslääkäri 1/1994_28_35)

Tuloksia kuljettajatutkimuksesta
  >Olavi Manninen (Työsuojeluhallinnon tiedotuslehti 3_24_31)

Melun vaikutukset yhdistyneinä muihin ympäristön vaikutuksiin
  > Olavi Manninen (Suomen Lääkärilehti 41_2262_2271)

Optimaalinen lähiopetus työpaikoilla työkunnon edistämiseksi ja oireilun vähentämiseksi
  >Olavi Manninen

Viestinnällistä monimuotokoulutusta pienille yrityksille
  >Olavi Manninen, Kari Peippo, Pirkko Peippo

Ikääntyvät eri työorganisaatioissa ja toimialoilla
  >Toimitettu artikkeli

Työkulttuuri, elämänhallinta ja työnjatkamishalut 2007
  >Julkaisu

Oppimisverkosto väliraportti 31.8.2007
  >Raportti

Oppimisverkosto
Kehitys- ja toimintasuunnitelma
01.01.2008
  >Kehityssuunnitelma

Oppimisverkosto
loppuraportti 27.8.2008
  >Raportti


Sivuja päivitetty 20.02.2013 •

info@worklifeability.net

Intranet

Environments, early damages and diseases
ICCEF 2013 Conference, Wuhan, China

ICCEF 2011 Konferenssi
Konferenssin tuloksia
Konferenssin esite
Vanhustyökirja: Work Among the Elderly
Tiivistelmäkirja: Book of Abstracts

TYÖELÄMÄOSAAMISEN ASIANTUNTIJA - VALMENNUSOHJELMA
Syksyllä 2013 ja keväällä 2014