Etusivu
Verkoston esittely
    > Neuvottelukunta
    > Emeritus-klubi
    > Kansainvälinen
       yhteistyö

Tapahtumat
Teemaryhmät
Työelämäosaamisen asiantuntija - valmennusohjelma Materiaalipankki
Yhteystiedot
Anna palautetta
Linkit

Työelämäosaamisen edistäminen

Alusta lähtien verkoston toiminta on perustunut yritysten ja työorganisaatioiden todellisiin kehittämistarpeisiin. Kehittämistarpeet saatiin selville haastattelemalla yli sata työorganisaatioiden johtajaa ja vastuuasemassa olevaa henkilöä. Haastatellut edustavat kattavasti erilaisia sekä julkisen että yksityisen puolen työorganisaatioita eri toimialoilla. Kaikki haastatellut henkilöt olivat yksituumaisia siitä, että työelämäosaaminen on tärkein ja ajankohtaisin yrityksen kehittämisen alue. Työelämäosaaminen on avainasemassa yrityksen ja työorganisaation menestymiseen kansainvälisessä taloudessa.

Verkottuva koordinointiorganisaatio
Tavoitteellisen työn tuloksena on muotoutunut pysyvä sekä kansallisesti että kansainvälisesti toimiva verkosto-organisaatio, joka kokoavan yhteistyönsä avulla edistää kokonaisvaltaista työelämäosaamista, levittää hyviksi todettuja käytäntöjä ja ratkaisutapoja, kehittää uusia innovatiivisia koulutuksellisia tuotteita ja yhteistyömuotoja sekä käynnistää uusia ajankohtaisia kehittämishankkeita kumppanuusorganisaatioiden henkilöstöjen kanssa. Verkosto on aktiivinen aloitteentekijä.

Verkosto-organisaation Imago on Työelämäosaamisen edistämisen kumppani.

Työelämäosaaminen. Mitä se on?
”Työelämäosaaminen on henkilöiden kykyä ja halua oppia, soveltaa ja yhdistellä tuotteeseen, työhön, työkuntoon, työorganisaatioon, työympäristöön ja yrityksen liiketaloudelliseen toimintaan (sekä niiden keskinäisiin yhteyksiin) liittyviä uusia tietoja ja taitoja luovilla sekä yksilön, yrityksen että yhteiskunnan kannalta hyödyllisillä tavoilla” (Olavi Manninen 2004). Työelämäosaaminen kattaa kolme osakokonaisuutta: työn, elämän ja osaamisen, joista osaaminen on kaiken kehityksen perusta..

Toiminnan keskeiset tavoitteet
Verkosto-organisaation toiminnan yleisenä tavoitteena on etsiä ja testata kehittämismalleja, joissa työyhteisöjen ja työorganisaatioiden toimivuus liittyy kiinteästi itse työn ja työyhteisön kehittämiseen, jossa henkilöstö on aloitteellinen ja ottaa vastuuta kehittämisestä ja joka mahdollistaa osaamisen hyödyntämisen, oppimisen ja uuden, myönteisen, kannustavan ja luottamuksellisen työkulttuurin syntymisen työorganisaatioissa.

Työorganisaatioiden kehittämisestä halutaan näin luoda itse työstä, työn organisoinnista, työelämän laadusta ja työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta muodostuva kokonaisuus, johon liitetään kiinteästi organisaatioiden toiminnallisen ja liiketaloudellisen osaamistarpeen ennakointi ja osaamisen kehittämisen tukeminen.

Sivuja päivitetty 20.02.2013 •

info@worklifeability.net

Intranet

Interactions with environments as tools for well-being
ICCEF 2016 Conference 18 – 20 September 2016 in Tampere, Finland


Environments, early damages and diseases
ICCEF 2013 Conference, Wuhan, China
Opening Ceremony
Welcome Address
Group Photo (Participants)

ICCEF 2011 Konferenssi
Konferenssin tuloksia
Vanhustyökirja: Work Among the Elderly
Tiivistelmäkirja: Book of Abstracts

TYÖELÄMÄOSAAMISEN ASIANTUNTIJA – VALMENNUSOHJELMA
Syksyllä 2013 ja keväällä 2014