ENVIRONMENTS, EARLY DAMAGES AND DISEASES

ICCEF 2013 Conference 13-16 October 2013 in Wuhan, China

 

Huazhongin tieteellis-tekninen yliopisto (HUST), Tongjin lääketieteellinen koulu, kansainvälinen tiedejärjestö ISCES ja Työelämäosaamisen verkosto (www.työelämäosaaminen.fi ja www.worklifeability.net) yhdessä organisoivat lokakuun 13. - 16. päivä 2013 järjestyksessä neljännentoista ICCEF konferenssin Wuhanissa, Kiinassa.

 

Kansainvälisen konferenssin pääteema on ympäristöt, varhaiset vauriot ja sairaudet. Konferenssi tarkastelee elimistöjen toimintojen ja työ- ja elinympäristöjen välisiä yhteyksiä kokonaisvaltaisesti ja monitieteisesti. Konferenssi on sekä tieteellisesti että yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ja ajankohtainen. 

 

Konferenssi esittelee alan uusimman hyötytiedon. Konferenssi tarjoaa erinomaisen foorumin eri maiden asiantuntijoille, tutkijoille, työn ja työyhteisön kehittämistyötä tekeville, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta vastaaville ja tuotekehitystyötä tekevien yritysten edustajille esitellä uusimpia tuloksia tutkimuksistaan, kehittämistään tuotteista, sovellutuksista, laite- ja tilaratkaisuista, toimintavoista sekä menetelmistä. Kolmipäiväinen konferenssi koostuu suullisista ja julistetyyppisistä esityksistä.

 

Lisätietoja osallistumisesta, esitysten pitämisestä ja ohjelmasta saa HUST-yliopiston kotisivuilta internet osoitteesta http://gwxy.tjmu.edu.cn/